Interplas Thái Lan 2024

Tọa lạc tại Bitec, Bangkok. InterPlas Thái Lan , triển lãm của ASEAN về công nghệ sản xuất nhựa, sẽ giúp thúc đẩy các nhà sản xuất nhựa từ mọi phân khúc, bao gồm ô tô, bao bì mỹ phẩm, thiết bị y tế, v.v., hướng tới hoạt động kinh doanh bền vững và nâng cao năng suất.