Polyme trong cáp

Nằm ở Philadephia, Pennsylvania. Sự kiện Polyme trong Cáp khám phá các xu hướng và đổi mới trong các giải pháp vật liệu polyme. Tìm hiểu thêm về những tiến bộ mới nhất về dây và cáp hiện nay.